Menu:

Sissejuhatus (Scope)

Sissejuhatus peaks sisaldama sissejuhatust teemasse, eesmärke, õpiväljundeid, eeldatavat töömahtu, eeltingimusi ja nõudeid. 

Sissejuhatav osa võib olla nii tavatekstina kui flashiks salvestatud esitlusena või hoopis videona.

Tehniliseks teostamiseks sobivaid vehendeid on tutvustatud õppematerjalide lehel.