Menu:

Probleem: Millist e-tuge kasutada?

Õppejõud Tiina soovib oma kursusel kasutada probleemipõhist õpet. Et korraldada õppetööd paindlikult, otsustab ta toetada õpet veebikeskkonnas. Kolleeg soovitab tal kasutada järjest populaarsemaks muutuvaid Web 2.0 vahendeid, kuid teine kolleeg hoopis traditsioonilisi veebipõhise õpikeskkonna (nt Moodle) enda võimalusi.


Triin Marandi, Tartu Ülikool (2011)