Menu:

Tegevused

Rühmatööks on loodud 2 rühma. Mõlemad rühmad tegelevad sama probleemiga.

1. Registreeruge rühma (kursuse avalehel on link Registreeru rühma!)

2. Leppige omavahel kokku, kes on ajurünnaku juht ja kes kirjutaja. Juhi ülesandeks on arutelu organiseerimine, küsimuste esitamine, järelduste tegemine. Kirjutaja vastutab, et arutelu põhipunktid, märksõnad, eesmärgid saaksid korrektselt kirja, kokkuvõtte korralikult esitatud. Teised on õppijad. Mina (Triin) olen tuutor ja jälgin teie tegevust kõrvalt ning sekkun vajadusel.

3. Leppige omavahel kokku vahetähtajad, et töö saaks õigeks ajaks tehtud.

4. Kasutage rühmatööks kursusele lisatud vahendeid: foorumeid ja wikit. Te võite kasutada ka virtuaalset seminariruumi (sisenega külalisena oma nimega; seminariruumi kasutamise juhised: http://www.ut.ee/orb.aw//action=preview/id=717066/connect_oppejoule.pdf). Samuti võite ise valida, millises vormis (tekst, audio, video) esitate rühmatöö kokkuvõtte.

Rühmatöö lõpus peaksite täitma järgmise tabeli ja esitama selle koos kokkuvõttega.

Millist e-tuge millises etapis kasutada?
Picture