Menu:

Juhised tegutsemiseks

Antud perioodi jooksul jooksul peaksite veebipõhiselt läbi tegema antud probleemi lahendamise kõik sammud.

Seega peaksite:

I etapis ajurünnakuna (rühmafoorumis):
  1. selgitama välja probleemikirjeldusest tundmatud terminid ja kontseptsioonid
  2. defineerima probleemi
  3. analüüsima probleemi pakkudes võimalikult palju erinevaid selgitusi
  4. kritiseerima pakutud selgitusi
  5. formuleerima õpieesmärgid ja uurimisküsimused
  6. jagama rühmas edasised ülesanded
Pidage meeles, et kogu protsess on selleks, et ise targemaks saada, et kogu grupp saaks targemaks - ärge klammerduge probleemi külge. Pidage silmas ajurünnaku eesmärki: mõista, mida teatakse ja mida mitte, mida on vaja juurde õppida, määratleda õppimiseks eesmärgid või konkreetsed küsimused, jaotada omavahel küsimused iseseisvaks uurimiseks.

II etapis otsima iseseisvalt informatsiooni ja vastuseid uurimisküsimustele. Jagage leitud infot rühmawikis.

III etapis esitama rühmatöö kokkuvõtte (kokkuvõtte esitamise foorum).